Aquest equip tan espavilat ha aconseguit volar cap al Carib amb ultimavis