2on equip de Químics, o casi, han viatjat amb ultimavis.cat per reunir-se amb la resta de companys per poder compartir aquesta bona i diferent experiencia.

Bon Viatge.