Aquest equip fantàstic d’expertes se’n va de vacances a Hawai amb ultimavis