Hem perdut aquest equip tan simpatic als vols d’ultimavis