Tornen de Cuba amb ultimavis.cat

El matí avegaded pot fer males passades volar amb nosaltres però els cafes han fet reacció al millor moment.

Felicitats!

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar