On estan aquestes noies boniques que han agafat un vol de ultimavis.cat?

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar