Aquestes noies viatgen a Costa Rica amb ultimavis

Volant han vist que estan fetes d’una altre pasta quan s’originen contratemps inesperats.

Felicitats!