#Ligaatrapalo Un equip que no aconsegueix tornar de les seves vacances amb ultimavis