Aquest equip tan espavilat marxen cap al Carib amb ultimavis