Aquesta família ha quedat al aeroport de Guatemala d’ultimavis.cat no els espereu per sopar.

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia #LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer #viatjar