Aquest equip d’aventureres s’en va de vacqnces a costes tropicals amb ultimavis