Aquest equip tan simpatic ha desaparescut despres de volar amb ultimavis