La clau ha vingut a fer-nos una visita a la nostra sede d’aerolinies, gràcies per volar amb la nosaltres espero que el vol hagi estat si més no un ultimavis