Xin xon xin! Atenció senyors escapistes, aquest grup viatja a la Xina gràcies a ultimavis