Aquest equip de s’en va de vacances al Carib sense massa lesions, amb ultimavis