Una parella genial que s’en va de vacances al Japó, amb ultimavis