Volen direcció a Jordània amb ultimavis.cat

Gran parella que trenca totes les barreres per poder viatjar tranquilament.

Moltes felicitats

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar