Aquesta parelleta ha estat vista per ultima vegada a les instal.lacions d’ultimavis