IRENE I ALEX són una meravellosa parella de la que no en tenim notícies; la seva família, últimavís i la policía agraïriem qualsevol informació—
Moltes gràcies per volar amb Ultimavis!

#escaperoom #roomescape #EscapaConGracia #LigaRoomEscape #Barcelona #volar #quefer #viatjar