Apunten maneres aquest nous escapistes en els vols d’ultimavis