Equip de companys laborals i malèfics volen amb ultimavis.cat fins al Carib per desconectar després de un curs molt intens.

Gracies per viatjar amb nosaltres.

Bon Viatge.