Hem perdut aquest equip familiar, en els vols d’ultimavis