Volant hem vist aquestes noies que han tornat de les Illes Canàries fresques com unes roses en els vols d’ultimavis