Una familia tan unida que aconsegueix anar-se’n de vacances al Carib amb ultimavis