Aquests nois esperaven un viatge planer però viatjar amb nosaltres a vegades tens la opció de perdres…

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar