Aquest escapistes han desaparegut en n dels nostres vols d’ultimavis.cat. No sabem rés més de moment.

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar