Hem perdut aquesta família tant entrenyable, ho sentim molt perdre’ls

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar