EQUIPO A, un grup de germans que tenen en comú la inicial del seu nom han viatjat a Acapulco malgrat els obstacles que han trobat pel camí.
Gràcies per volar amb Ultimavis