Una parella d’intrepids que s’en va de vacances al Carib amb ultimavis