Aquest equip format per oncles i nebodes han aconseguit tornar del vol de ultimavis.cat amb destinació a Hawai!!!

Bon Vol!!!!!