Aqet grup q escoltava poquet ha desaparescut del vol d’ultimavis