S’han perdut aquests noiets tant simpàtics en els vols d’ultimavis