Una familia que tot hi tenir punts de vista diferents ha pogut volar cap al Carib amb ultimavis