Per poc aquests nois no es perden, si algu els veu, aviseu per ultimavis