Venien per celebrar un aniversari però desgraciadament han desaparegut en un dels vols d’ultimavis.cat

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar