Hem perdut aquest equip d’aventureres en els vols misteriosos d’ultimavis