Gran grup de noies que han viatjat amb ultimavis fent aquest viatge si més no diferent!