Hem perdut aquesta familia en els vols d’ultimavis