Aquestes noies han desaparescut, han estat vistes per ultim cop agafant un avio a ultimavis