Un grup d’Universitaris ha desaparescut amb els viatges d’ultimavis.cat