Hem perdut aquest grup tan simpàtic en els vols d’ultimavis