Aquest equip tan preparat s’en va de vacances a la Xina amb ulrimavis