Aquesta família està perduda per algun indret de Xina per més informació ultimavis.cat

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar