Aquest equip tan preparat s’en va de vacances al Japó amb ultimavis