BANDOLERS han vingut amb moltes ganes de volar i disposats a viure un viatge inoblidable. Un fart de riure i un passatge difícil de superar.

Motes gràcies per volar amb Ultimavis!

#escaperoom #roomescape #EscapaConGracia #LigaRoomEscape #Barcelona #volar #quefer #viatjar