Hem perdut aquests nois tant simpàtics en els vols d’ultimavis