Un nou equip que hem perdut en els vols d’ultimavis