Aquests nois s’han perdut buscant els seus companys en els vols d’ultimavis