Gran grup que viatge amb nosaltres a Cuba amb ultimavis.cat

La festa per despedir a una de les noies de la seva solteria no podia acabar de la millor manera que fer un viatge en conjunt.

Felicitats

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar