Tornen del Carib amb ultimavis.cat

Sense presa ells han demostrat habilitats de equip per tornar sense cap mossegada de tauró.

Felicitats!

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia#LigaRoomEscape #Barcelona #Volar #quefer#viatjar